Pakalpojumi

Uzņēmums piedāvā medicīnas un laboratorijas iekārtu uzstādīšanu, personāla apmācību darbam ar šīm iekārtām, garantijas un pēc garantijas apkalpošanu, materiālu, reaģentu un rezerves daļu piegādi

Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana

Mūsu kvalificētie inženieri nodrošinās kvalitatīvu iekārtu uzstādīšanu, garantijas un pēc garantijas servisa apkalpošanu.

Iekārtu demonstrācijas

Rīkojam nodarbības, kurās prezentējam un dodam iespēju speciālistiem praktiski izmēģināt iekārtas. Esam pārliecināti, ka šāda pieeja vislabāk palīdz novērtēt iekārtu praktiskos aspektus un plašo funkciju klāstu. Arī iespēju klātienē uzklausīt klientu viedokli un vēlmes, lai piedāvājumu turpmāk veidotu vēl atbilstošāku un aktuālāku klienta vajadzībām, vērtējam ļoti augstu.

Apmācības darbam ar iekārtām

Ņemot vērā, ka mūsu piedāvājumu vienmēr sastāda mūsdienīgi un progresīvi risinājumi, uzņemamies par pienākumu mūsu klientus apmācīt maksimālai iekārtu funkciju izmantošanai. Klātienē parādīsim veicamos soļus, atbildēsim uz jautājumiem un, ja nepieciešams, atbildīgie speciālisti laipni konsultēs pa tālruni.

Semināri

Rīkojam izglītojošus seminārus un praktiskas nodarbības veselības aprūpes speciālistiem, sadarbojoties gan ar vietējiem, gan ārzemju lektoriem. Tā ir neatņemama uzņēmuma darbības daļa, jo vēlamies ne tikai piedāvāt augstas kvalitātes preces, bet arī iespēju papildināt zināšanas par aktuālāko mūsdienu medicīnā.

Kontaktinformācija