Kvalitātes kontroles

  • QC produkti, datu pārvaldības rīki un pakalpojumi, kas aptver simtiem analītu un tūkstošiem metožu.
  • Trešās puses kvalitātes kontroles / neatkarīgās kvalitātes kontroles.

Piedāvājumā:

Datu pārvaldības risinājumi

Lai palīdzētu uzlabot laboratorijas analītisko veiktspēju, izvēlieties iespēju dalībai starplaboratoriju programmā Unity, kas palīdz salīdzināt, pārvaldīt un interpretēt QC rezultātus.

Kvalitātes kontroles produkti

  • Plašs kvalitātes kontroļu klāsts – neatkarīgās iekšējās kvalitātes kontroles;
  • Ārējās kvalitātes kontroles nodrošināšanas pakalpojumi (EQAS);
  • Ārējās kvalitātes kontroles nodrošināšanas pakalpojumu (EQAS) programmas neatkarīgi novērtē laboratorijas darbību, salīdzinot rezultātus ar citām laboratorijām, izmantojot tās pašas metodoloģijas, instrumentus un reaģentus; programmās ir iekļauti paraugi un pārskati.

Izglītība

Apmeklējiet vietni  www.qcnet.com , lai uzzinātu vairāk par Bio-Rad tiešsaistes mācību materiāliem.

Kontaktpersona

Ilze Ozoliņa

Tirdzniecības pārstāve